menu menu

Çerez Aydınlatma Metni

ÇEREZLERLE İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERE YÖNELİK
BİZCOM AYDINLATMA METNİ

Bizcom Bilgi ve İletişim Hizmetleri Limited Şirketi (“Bizcom”) olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“KVKK”) uyumluluk hususuna gerekli özeni göstermekte olup bu takdirde azami bütün önlemleri almaktayız. Bu sebeple hangi kişisel verilerinizi ne amaçla kullandığımızı detaylarıyla anlatan bu metni okumanız, kişisel verilerinizin idari ve teknik güvenliğinden “Veri sorumlusu” sıfatıyla sorumlu olan Bizcom’un yükümlülüklerini net bir şekilde anladığınızı göstermeniz bizim için çok önemlidir.  

 

Neden bu metni okuyorum?

7 Nisan 2016 tarihinde yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (“KVKK”) 10. maddesi, kişisel verileri işlenen (kullanılan) kişilerin (KVKK’da ilgili kişi olarak ifade edilmektedir) bu verileri kullanan “Veri Sorumlusu” tarafından bilgilendirilmesini zorunlu kılmaktadır. Bizler de Veri Sorumlusu olarak sizler hakkında işleyeceğimiz kişisel verilerle ilgili bilgilendirildiğinizi ispat etmek durumundayız.

 

Kullanılan kişisel verileriniz neler olup hangi yollarla elde edilmektedir?

Bizcom olarak aydınlatma metni kapsamındaki kişisel verilerinizi, https://bizcom.com.tr/ internet sitemizi kullanmanızla birlikte elde etmekteyiz. Elde edilen kişisel verilerinizin neler olduğu ve elde etmemizin hukuki sebebi aşağıda açıklanmıştır: 

 

Elde edilen kişisel verileriniz hangi amaçla ve hukuki sebeple kullanılmaktadır?

Bizcom tarafından aşağıda yer verilen tabloda, aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirildiği faaliyet kapsamında gerçekleştirilen kişisel veri işleme amaçları detaylandırılmıştır. Her bir kişisel veri işleme amacı, amaç kapsamında kullanılan kişisel veri kategorileri ve ilgili hukuki sebep ile eşleştirilmiştir.

Çerezlerin kullanımına ilişkin tercihlerinizi dilediğiniz zaman sayfanın sağ altında bulunan çerez butonuna tıklayarak değiştirebilirsiniz.

 

Kişisel verileriniz başkalarına aktarılıyor mu? 

Çerezler ile yürütülen faaliyetlerimiz kapsamında kişisel verileriniz; Bizcom hizmetlerinin size özelleştirilerek geliştirilmesi, pazarlama faaliyetlerinin yürütülebilmesi amaçları ile geliştiriciler ve hizmet sunucularına aktarılabilmektedir.

 

KVKK size hangi hakları veriyor?

KVKK size kişisel verileriniz üzerinde kontrol sağlayabilmeniz amacıyla, (a) kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme; (b) işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, (c) işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme; (d) varsa yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme; (e) kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme; (f) kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme gibi ve bunlarla sınırlı olmamak üzere bir çok hak sağlamaktadır. Bu hakların tamamını ve detaylarını KVKK’nın 11. maddesinde bulabilirsiniz.

 

Haklarınızı nasıl kullanabilirsiniz?

Belirtilen haklarınızı kullanmak isterseniz taleplerinizi bize yazılı olarak (örneğin ihtarname veya iadeli taahhütlü mektup vasıtasıyla) veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da bize daha önce bildirdiğiniz ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle iletebilirsiniz